På denne side har jeg samlet spørgsmål og svar på mange af de spørgsmål jeg løbende får om parterapi og parforhold.

 1. Hvordan arbejder jeg som parterapeut?
 2. Hvilke metoder bruger jeg i mit arbejde som parterapeut?
 3. Hvad koster parterapi?
 4. Hvordan foregår parterapi?
 5. Hvad kan parterapi hjælpe med?
 6. Hvorfor kan det være svært og sårbart at foreslå parterapi?
 7. Hvornår skal man søge parterapi hjælp?
 8. Utroskab – hvordan kommer man videre, når en har været utro?
 9. Hvad kan være tegn på at kærligheden er væk?
 10. Hvorfor gå i parterapi?
 11. Hvordan opbygger I kontakt og nærvær?

1. Hvordan arbejder jeg som parterapeut?

Som parterapeut arbejder jeg ud fra 4 hovedpunkter:

 1. Jeg arbejder på at skabe et ligeværdigt og trygt møde.
 2. Jeg opbygger relation til jer, så vi kan få mulighed for at arbejde med de dele af jeres parforholdsliv, der byder jer vanskeligheder.
 3. Jeg hjælper jer med at blotlægge og bevidstgøre jeres ønsker, behov og udfordringer.
 4. Jeg tilbyder jer via arbejdet med ovenstående 3 punkter og min faglighed at komme i gang med letforståelige, meningsfulde og virksomme handlinger, såvel fælles som individuelt, i det omfang I har brug for det.

2. Hvilke metoder bruger jeg i mit arbejde som parterapeut?

Jeg bruger logiske forklaringer, let forståelige og motiverende handlinger og anvisninger.

Fordi I skal have noget med hjem, som I kan bruge og forstå, noget der virker i forhold til de problemer, ønsker og drømme, som I bringer til torvs i terapien.

Specifikt fagligt bruger jeg viden, metoder og redskaber fra

 • NLP psykoterapeut uddannelse (NLP = Neuro Lingvistisk Programmering)
 • Kognitiv terapi ACT og CFT
 • Imago-terapi (læs mere om Imago parterapi på imagoforeningens hjemmeside)
 • Gestaltterapi
 • PBSP-terapi (PBSP = Pesso Boyden System Psykomotor. Enkel og nænsom terapiform.)
 • Kropsterapi og fysioterapi
 • Yoga
 • Eksistentiel terapi og filosofi

samt bevidstgørelse af kommunikationsmønstre og forskellige kommunikative redskaber og øvelser.

Jeg bruger selvfølgelig også den erfaring og personlige udvikling, som jeg har tilegnet mig gennem 30 års arbejde med mennesker i udvikling og i krise.

Jens Jakob Grundvad i Lunden i Silkeborg

3. Hvad koster parterapi?

Parterapi koster 950 kr. pr. time i Aktionspotentiale. Tidsforbrug på parterapi er oftest 1,5 time, hvilket bliver 1.425 kr. for en session. Bruger vi mindre tid end aftalt, betaler I kun for den tid vi har brugt.

De samlede omkostninger ved parterapi afhænger af om I har brug for afklaring eller om I har brug for at indgå i et udviklingsforløb. Afklaring opnås typisk på 1-3 sessioner.

Et udviklingsforløb, hvor I har brug for at arbejde med personlig udvikling både i parterapi og individuelt, vil ofte strække sig over mere end 3 sessioner.

Og det er meget forskelligt hvor hurtig udvikling forløber, heldigvis er mange mennesker ret effektive til at etablere udvikling, når der er motivation, mod og længsel involveret.

4. Hvordan foregår parterapi?

I Aktionspotentiale kan I ringe for at stille spørgsmål og bestille en tid, hvis I er klar til det. I kan også sende en mail, hvis I har spørgsmål eller bare bestille en tid direkte på hjemmesiden (online booking).

Hvis I har brug for en tid hurtigt, kan det være en fordel for jer at ringe. Så vil jeg gøre det bedste jeg kan, for at tilgodese jeres ønsker.

Når I ankommer til første session, præsenterer jeg mig og liner rammerne for terapien op. Derefter fortæller I enkeltvis eller i fællesskab om jeres baggrund for parterapi gå I parterapi.

Med udgangspunkt i jeres problemer, oplevelser og ønsker arbejder jeg videre med jer derfra.

Parterapi handler om at udvikle forholdet, og om at I udvikler jer hver især til fordel for jer selv og for forholdet.

Den del foregår ved at jeg som terapeut bruger min erfaring og mit fag til at hjælpe netop jer så godt som muligt.

Som parterapeut arbejder logisk og struktureret. Jeg bestræber mig på at være tydelig og letforståelig. Jeg kan lide et gøre det, som er svært at begribe begribeligt, konkret og enkelt.

5. Hvad kan parterapi hjælpe med?

Alle par kan lære noget af parterapi. Parterapi kan hjælpe dig og din partner til dybere forståelse og øget nærhed.

Uanset om I skal være sammen eller ej, kan parterapi hjælpe jer med at få indsigt i hvad der sker imellem jer.

Hvis I som par ved hvad I vil have hjælp til, og hvis I begge ønsker at få hjælp via parterapi, kan I selvfølgelig drage nytte og udvikle jeres parforhold ved hjælp af parterapi.

Læs også bloggen: Hvad kan I få hjælp til at arbejde med hos en parterapeut?

Hvis I er usikre, og har svært ved at finde ud af, hvad I ønsker hjælp til, kan I også få hjælp til afklaring? For derefter at finde ud af, om I har lyst til at arbejde videre med jeres parforhold.

Læs mere på parterapi siden

6. Hvorfor kan det være svært og sårbart at foreslå parterapi?

I alle parforhold opstår der ”slip” hvor man mister kontakten til hinanden. Kommunikationen fungerer ikke og hverdagen er måske præget af skænderier og konflikter.

Efterhånden er jeres parforhold præget af dagligdags gøremål og manglende fornemmelse for og kontakt til hinanden.

Hvis det nære og intime er også blevet sparsomt, så kan parterapi være en effektiv måde at komme videre på. Det kan dog føles sårbart og svært at foreslå sin partner at gå i parterapi og få ekstern hjælp.

Det er ofte kvinden, der tager initiativ til parterapi, (nogle gange er det omvendt) hvilket kan hænge sammen med, at mænd i højere grad har trang til at ville klare problemer selv, uden at involvere andre.

Det kan være forbundet med tab af selvfølelse og kontrol at konsultere en professionel for at få hjælp til noget så personligt. Ønsket om parterapi er ofte et tydeligt opråb om, at noget er ved at gå galt.

Det at se på noget, som er svært og som er gået galt, har vi som mennesker en generel uvilje imod. Så er den primære impuls oftest i stedet at stikke hovedet i busken.

Det sårbare ved at gå i parterapi og fortælle om problemerne til tredje person, er ofte også styrken i sig selv. Fordi når man står ærligt og tydeligt frem med problemer, er det første skridt til at begynde at få virksom hjælp.

I min praksis oplever jeg ofte, at både mænd og kvinder bliver lettede, og får vendt skepsis i forhold til terapien til motivation allerede ved første session med parterapi.

7. Hvornår skal man søge parterapi hjælp?

Der opstår konflikter og misforståelser i alle længerevarende parforhold, som gør at parret mister kontakten med hinanden.

Kommunikationen bliver belastet af fejlagtige formodninger og misforståelser, hverdagen bliver måske præget at ufrugtbare skænderier og konflikter.

Når man som par mister den dybe fortrolige kontakt med hinanden, sker det at dagligdagen alene bliver fyldt af, at få det praktiske med børn, madlavning, indkøb og job fra hånden.

Hvorefter parret bruger resterende energi på at kigge parallelt mod hver sin eller fælles skærm, indtil der skal soves, måske også uden fysisk kontakt, og med det formål at kunne klare endnu en dag.

Når det lystfyldte og intime kører på lavblus, falder tilliden, fortroligheden og risikovilligheden. Kærlighed er en følsom kvalitet, hvor vi let kan blive sårede, og trække os tilbage.

Når I opdager at I kender nogle af ovenstående scenarier, er det en god ide at I giver jer til at arbejde på at genopbygge kontakt til hinanden.

Hvis I ikke ved hvordan I skal opbygge kontakt til hinanden, eller I oplever gentagne tilbagefald til et gammelt og velkendt mønster, når I forsøger at ændre på det, er det en oplagt mulighed gå i parterapi, for at få hjælp til at opnå noget af det som I savner.

Det er naturligvis nemmest at udvikle et parforhold, når I som par har det godt sammen og er i kontakt hinanden, og ønsker at tage nogle konflikter og problemer i opløbet.

Hver fjerde mand har været utro - kvinder 14%

23 procent af danske mænd svarer, at de har været deres nuværende partner utro mindst én gang, mens tallet for kvinder er på 14 procent. Det viser den store befolkningsundersøgelse fra 2019, Projekt SEXUS, som over 62.000 danskere har deltaget i. https://www.projektsexus.dk/

8. Utroskab – hvordan kommer man videre, når en har været utro?

Når den ene af jer har været utro, kommer I videre ved gensidigt at ønske og vælge at være sammen på trods af det der er sket. Derefter skal I arbejde med heling og opbygning af jeres forhold samt heling og opbygning af tilliden mellem jer.

Begge dele kan blandt andet foregår ved at I har samtaler med hinanden, hvor I træner at have kontakt, opmærksomhed på hinanden og aktiv lytning samt tålmodighed, så tiden og kontakten giver mulighed for at tilliden igen kan vokse.

I skal også lave opbyggende aktiviteter med hinanden, der giver positive erfaringer, som I kan bygge videre på.

Det er typisk en lang proces at genopbygge et forhold, når den ene har været utro, som kræver gentagelser af beroligende og kærlige tilkendegivelser.

Der er også brug for åbenhed, som giver mulighed for, at det smertelige kan blive luftet og rummet, det antal gange der er brug for.

Det kan være at den ene har lyst til at pakke det smertelige væk og ikke snakke mere om det, hvilket typisk vil være en dårlig ide.

Smertelige og adskillende hændelser i et parforhold, kræver at begge får deres behov indfriet i forhold til at spørge, få svar og bearbejde det hændte.

Ofte er der årsager til utroskab, som også skal tages i ed og arbejdes med, hvis forholdet virkelig skal hele op og blive genuint sundt og godt. Det er klart, at den der har valgt at blive utro, har sit eget ansvar for handlingen.

Det ansvar må påtages. Der findes også ofte andre årsager i et parforhold, der leder hen til at den ene af jer bliver utro. Og disse bagvedliggende årsager kan være mange artede.

De bagvedliggende årsager vil der ofte være grund til og behov for at arbejde med f.eks. i parterapi, for at kunne genetablere et lystfyldt og modent parforhold, med et stabilt fundament.

9. Hvad kan være tegn på at kærligheden er væk?

Hvis du ikke længere glæder dig til at være sammen med din partner og ej heller føler hjertevarme, ro og lyst til at være sammen, når I er sammen, kan det være at din kærlighed er sygnet hen og er forsvundet.

Det kan også være at den bare ligger i dvale og skal vækkes igen. Hvis du eller I er kommet dertil, er det yderst relevant at I begynder at tale sammen om det.

Tegnene kan også være at I søger efter andre partnere bevidst, halvbevidst, i drømme eller i dagdrømme Måske I søger flere aktiviteter uden for hjemmet og væk fra partneren, i form af ekstra meget arbejde eller andre sociale sammenhænge.

Måske I er begyndt at bruge mere tid på sociale medier end sammen med hinanden. Det kan være at en af jer har øget forbruget af alkohol, mad, slik eller andre stimulanser.

Der er mange måder at komme væk fra den anden på og der er mange måder at flygte eller bedøve sig selv på.

Disse adfærdsmønstre kan være tegn på at kærligheden er på vej i knæ. Det kan selvfølgelig også være tegn på andre ting, men det kan hver enkelt bedst selv svare på.

Få hjælp til dit parforhold – Book tid online

10. Hvorfor gå i parterapi?

Det er logisk at det er nemmere og billigere at vikle noget ud, som er en smule indviklet, end hvis det er blevet meget indviklet over lang tid.

Så hvis I ønsker at holde jeres forhold vitalt, motiveret og fyldt af lyst og energi, så sikr det ved, at søge afklaring og opbygning, så snart i oplever at de gode tilstande er på retur.

Der er også større sandsynlighed for at I kan klare udfordringerne uden professionel hjælp, hvis i er fokuserede på og insisterer på at have et godt, energifyldt og lystfyldt forhold.

11. Hvordan opbygger I kontakt og nærvær?

Kontakt og nærvær er en sårbar størrelse i parforholdet, lidt ligesom en sårbar plante med sarte grønne blade og fine blomster, der skal tilses flere gange om ugen, for ikke at sygne hen.

Ethvert parforhold vil have gavn af at parret har aftalt 2-4 møder af 15-30 minutter om ugen, hvor I bare sidder overfor hinanden uden bord og med mulighed for kropskontakt og lytter til, hvad den anden har på hjerte.

Bare lytter, absorberer og accepterer uden at reagere, stil evt. et spørgsmål når du undrer dig, men først når den anden holder pause. Ellers bare lyt uden at skulle løse noget eller gøre noget ved det, uanset hvad der kommer ud af den anden.

Nærvær og kontakt kan også trænes i stilhed med øjenkontakt, så I lærer at være i kontakt og stille sammen, hvis ingen har noget at sige. Prøv det eller noget lignende, det virker beroligende og opbyggende på nærvær og kontakt.

Som parterapeut hjælper jeg ofte par med at opbygge nærvær og kontakt på ovenstående måde eller på andre måder. Kan I ikke selv, så få en professionel til at hjælpe jer.