Hvad hjælper en parterapeut med?

En parterapeut hjælper par med at opbygge, genfinde eller finde kærligheden, respekten, tilliden, kommunikationen, nysgerrigheden, grænserne m.m. i forhold til parret og de to individer, der danner parret. Herunder er beskrevet nogle af de almindeligste temaer, som kan skabe problemer i parforholdet:

  • Praktiske gøremål i en husholdning
  • Familiedannelse
  • Praktiske opgaver omkring børnene
  • Kommunikation med og kontakt til børnene
  • Konflikter omkring børnene og parforholdet
  • Intimitet og erotik
  • Fritidsaktiviteter og tidsforbrug fælles og individuelt
  • Økonomisk prioritering og praksis eller mangel på samme
  • Når den ene er utro
  • Misbrug

Praktiske gøremål i en husholdning

Når par oplever vedvarende og gentagne konflikter omkring udførelsen af daglige praktiske opgaver som madlavning, rengøring og tøjvask, skal man ofte et spadestik dybere ned i parrets dynamik og historie for at finde årsagerne til konflikterne.

Ved at opdage, hvad der ligger til grund for de evindelige konflikter, bliver det lettere at have fred med opgaverne og hinanden i det daglige, samt at lave nogle strukturelle aftaler, der holder i længden.

I nogle tilfælde har den ene eller begge parter urealistiske forventninger til, hvor let man kan slippe om ved, at få et hjem til at fungere på en balanceret måde.

Eller den ene synes at det er ok at, ”når jeg arbejder så meget og tjener pengene, så må du også kunne klare det der hjemme”.

Hvis den slags fordelingspraksis ikke er aftalt med tilfredshed for begge parter, bliver det typisk til et konfliktområde over tid.

Familiedannelse

At få et barn, er nok den største forandring et par kan opleve. Derfor er det ofte årsag til problemer i parforholdet. Man glæder sig helt naturligt til at blive familie, de kommende forældre tænker at det nok skal gå.

Når barnet kommer, ændres rollerne fra at være par til at være forældre på et øjeblik, og behovslyskeglen rettes lige så hurtigt fra jer voksne, til at kaste det meste af sit lys mod barnet.

Oplevelsen af et sådant opmærksomhedsskift, kan komme som en overraskelse og bevirke, at der opstår utilfredshed og konflikter i forholdet. Hvis I oplever den slags konflikter, er det vigtigt at skabe noget udvikling, sådan at I kan få en harmonisk familiedannelse, hvilket vil være med til at øge trygheden og sundheden i jeres familie.

Det kan være godt at investere i forbyggende parterapi før I får børn og i de første tider efter barnet er kommet til verden, sådan at I bevarer god kontakt med hinanden og har fokus på jeres parforholds behov, mens I opbygger familie.

Læs mere på parterapi siden

Praktiske opgaver omkring børnene

Når børn begynder at gå til noget og skal have deres egne aftaler, sker det at den ene forælder bliver ”Direktøren” for planlægningen, måske fordi denne forælder er bedst til planlægning, godt kan lide at føre kalender og har mest overblik.

Når det sker, kan den anden forælder læne sig tilbage og nyde goderne fra god planlægning, og måske som følge deraf få mere tid til at dyrke egne interesser.

Denne fordeling af at planlægge opgaverne omkring børnene og familien kan sagtens fungere, såfremt begge parter er tilfredse med den. Hvis der derimod opstår utilfredshed, enten med at den ene styrer alt eller at alt planlægning hænger på vedkommende eller den anden kører på frihjul, kan det hurtigt afstedkomme konflikter og tab af lyst og energi.

Så kan det være tid til en genforhandling af ”kontrakten” og udvikle en ny måde at styre og fordele opgaverne på.

Kommunikation med og kontakt til børnene

Børn har brug for kontakt med deres forældre. De har også brug for at kontakten er opbyggende og anerkendende på deres person og deres handlinger, med kærlige og varme kropsudtryk, ansigtsudtryk, tonelejer og selvfølgelig også ord.

Børn har brug for forældre med tydelige, modne og rolige grænser, så de bliver trygge ved både ”ja” og ”nej”.

Børn har ikke brug for skældud, det har ingen mennesker for øvrigt. Hvis en eller begge forældre oplever mange konflikter med børnene, og har svært ved at være opbyggende i praksis, er der gode grunde til at arbejde med at udvikle den praksis.

Her kan parterapi være en rigtig god investering i næste generations tryghed, personlige ro og selvværd.

Konflikter omkring børnene og parforholdet

Hvis I som par har konflikter omkring børnene eller om jeres parforhold, mens børnene er til stede eller kan høre det i et andet rum, så er der god grund til at tage konflikterne med i parterapi i stedet.

Børns eksistensfundament hviler på at deres forældre kærligt og støttende kan samarbejde om, at skabe de bedste vilkår for både børn og voksne. Så når børn hører at forældrene skændes om børnene eller om forholdet, ryster børnenes fundament.

Når I som par søger hjælp til konflikter og kommunikation, er der rig mulighed for at udvikle noget, der er bedre end det man har, derfor søg gerne hjælp tidligt i et konfliktforløb fremfor sent, da er udbyttet ofte større og processen kortere. Samtidig har I slidt mindre på hinanden og jeres familie inden I påbegynder udvikling.

Intimitet og erotik

Nogle par har opbygget en automatik, hvor intimitet altid fører til sex, den ene vil det måske gerne, den anden kan føle sig tiltagende presset af det. Samtidig oplever parret fravær af opmærksomhed på hvad hinanden gerne vil have.

Forskellige ønsker i forhold til hvad I har lyst til, og hvor hyppigt I er intime og eller har sex, er ofte årsager til utilfredshed og konflikter i parforholdet.

Hvis I som par genkender ovenstående, kan I med fordel tale med hinanden om, hvad I savner og hvordan I hver især ønsker at jeres nydelse og hengivelse til intimitet og erotik skal være. Når I har fortalt hinanden åbent og ærligt, hvad I savner og ønsker, kan I begynde at øve jer, nu med mere bevidsthed og dialog om lyst, ønsker og grænser i jeres forhold.

Nogle vil opleve at deres automatikker er stærke, hvorfor parterapi eller individuel terapi kan være nødvendigt, for at finde ud af hvordan I kan ændre på adfærd og fastlåste mønstre.

Andre par har slidt så meget på hinanden at lysten til at være intime og erotiske sammen er helt forsvundet, så er det vigtigt at få hjælp til at genfinde lysten til at være hinanden nærmest, det er ofte en vital del af en parterapeutisk proces.

Fritidsaktiviteter og tidsforbrug fælles og individuelt

I de fleste parforhold er det vigtigt at lave fælles aktiviteter og prioritere hinanden løbende. Det er for de fleste også vigtigt at have individuelle aktiviteter. Hvis parret har børn eller arbejder meget, kan der være mindre tid til de fælles og de individuelle aktiviteter, der er brug for.

Det kan også være at den ene er god til at prioritere det fælles, og den anden ikke handler på den del. I begge tilfælde risikerer mangel på såvel fællestid som individuel tid, at slide på parforholdet.

Det er vigtigt at have øje for om I er introverte (opbygger energi alene) eller ekstroverte (opbygger energi sammen med andre). Hvis den ene er introvert og den anden ekstrovert, har I måske en skæv fællesaktivitetsprofil, hvorfor det kan være vigtigt at bevidstgøre, udvikle og planlægge ekstra omhyggeligt, så I begge og jeres parforhold får det som der er brug for, for at bevare lyst og livsenergi.

Hvis som før nævnt, at den ene af jer er passiv med at etablere fællesaktiviteter, sker det ofte med tiden, at den anden får en følelse af ikke at blive valgt til. Parforhold har svært ved at holde til, hvis en af jer ikke føler sig valgt til, det kan sagtens gøre at kærligheden sygner hen.

Hvis I er gode til at snakke med og lytte til hinanden, kan I sagtens selv arbejde med at rette op på jeres prioritering af hinanden og jer selv. Ellers er det et hyppigt og oplagt tema at gå i parterapi med.

Økonomisk prioritering og praksis eller mangel på samme

Forskellig praksis, ønske, planlægning samt måden at tale om økonomi på, kan være årsag til konflikter, der repeteres ofte og i årevis i parforhold. På papiret ser økonomien enkel og logisk ud, men mange har stærke følelser, der kan handle om fortidige oplevelser, fremtidsønsker, prioriteringer og om at undgå mangelsituationer, når dialogen handler om økonomi.

Hvis disse følelser ikke blive bevidstgjort, og årsagerne til følelserne sagt højt, kan de spænde ben for en konstruktiv dialog om økonomi.

Kan I som par ikke selv begrave den økonomiske stridsøkse, kan det være en god investering at købe professionel hjælp til at opnå forståelse for jer selv og hinanden, så I kan lande fornuftige økonomiske aftaler i en afslappet dialog.

Nogle gange kan en empatisk og fornuftig bankrådgiver hjælpe jer med ovenstående, andre gange kan det være en fordel med parterapi.

Få hjælp til dit parforhold – Book tid online

Når den ene er utro

Hvis I har oplevet at en af jer er eller har været utro, kan I få hjælp til at finde ud af, om I ønsker at fortsætte forholdet. Hvis I ønsker at fortsætte forholdet, kan I få hjælp til hvordan I kan komme videre og genopbygge tilliden og forholdet.

Når en har været utro i et parforhold, er der behov for en tålmodig udviklingsproces. En sådan proces kan I med fordel understøtte med et parterapeutisk forløb, hvor I søger målrettet udvikling til og genopbygning af jeres parforhold samt eventuelt også til jer selv hver især.

Læs mere om hvordan kommer man videre, når den ene part i forholdet har været utro i blogindlægget: Spørgsmål og svar om parterapi og parforhold.

Misbrug

Misbrug af stoffer, alkohol, nettet, shopping, spil, mad m.m. har en massiv indvirkning på par og familier. Misbrugsbehandling foregår i terapi eller på behandlingssted.

Når den misbrugende part er i effektiv behandling, kan I skaffe jer hjælp til jeres parhold via parterapi. Så kan I begynde at arbejde med at hele jeres parforhold efter at have haft misbrugets belastninger i jeres familie.

Tillid er altid et element, når par skal hele op efter misbrug. Tillid genvindes over tid i kraft af opbyggende erfaringer.

Det er vigtigt at både den der har været misbrugende, og den der har holdt ud til misbruget, tager ansvar for hver deres dele af at misbruget har fået lov til at foregå og fortsætte.

Når der optræder misbrug, med det tab af nærvær og bevidsthed som misbruget uvægerligt bevirker, slider det altid på de nærmeste relationer. Når der har været et slid, er der brug for vedholdende tålmodig genopbygning i den efterfølgende periode.