Samtaleterapi hjælper mod stress, depression, angst, frygt og lavt selvværd

Samtaleterapi hjælper mod stress, depression, angst, frygt og lavt selvværd2018-11-03T17:30:27+00:00

Hvad kan samtaleterapi bruges til?

I samtaleterapi kan du arbejde med at opnå noget du ønsker dig, eller med de sider af dig, som volder dig besvær og som bliver ved at stille hindringer i vejen for dig. På denne side har jeg beskrevet nogle af de ting som man kan bruge samtaleterapi til. Har du spørgsmål eller brug for en uforpligtende snak er du velkommen til at kontakte os via vores kontaktside. Samtaleterapi foregår i Aktionspotentiales dejlige lokaler i Silkeborg (Hvinningdal).

På denne side har jeg skrevet lidt om hvad Samtaleterapi kan bruges til:

  • Samtaleterapi og stress
  • Samtaleterapi mod depression
  • Samtaleterapi og angst
  • Samtaleterapi og frygt
  • Samtaleterapi mod lavt selvværd
  • Samtaleterapi mod misbrug
  • Samtaleterapi mod tab og traumer

Samtaleterapi og stress –  en fornuftig fysiologisk reaktion på usund belastning

Hvis du er stresset og har flere af følgende symptomer: uro, søvnbesvær, koncentrations besvær, tankemylder, smerter, muskelspænding, ked af dethed, angst og magtesløshed. Har du sandsynligvis brug for hjælp til at komme ind i et sundere og mere bæredygtigt livsmønster. Jeg kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke forandringer du med fordel kan indføre for at få det bedre igen, og hvad du skal gøre for at bevare dine ressourcer og din sundhed fremover.

Samtaleterapi hjælper mod depression

Depression kommer ofte af letforståelige årsager. Når du er ked af det, trist eller har fået en depression, er der som regel sket noget i dit liv som bevirker tilstanden. Det kan være stress der udløser en depression. Det kan være tab af muligheder eller kære du har mistet, eller måske du har undgået at indføre påtrængende forandringer i dit liv. Eller en kombination af flere uheldige sammentræf, som bevirker for stor belastning.

Tilstanden forandrer sig første, når du får ressourcer og mod til at se på årsagerne til mismodet. Og når du begynder at gøre noget ved dit liv og dit mismod. Handlinger kan være mangeartede, du kan arbejde med tanker, følelser, livsstil, relationer, accept af tab mm. Det er dig der kan identificere, når du begynder at opleve bedring. Som psykoterapeut kan jeg hjælpe dig med at opnå indsigt og finde frem til handlinger, så du kan ændre din tilstand og begynde at øge din trivsel.

Angst og frygt er nemt at få lyst til at undgå

De bange følelsesmæssige tilstande, har vi for at bringe os i sikkerhed, når der er fare på færde. Det virkede meget godt, da vi vandrede rundt på stepperne for at finde føde. I dag kan faren lure i hver arbejdsdag, i sociale relationer, i kravet om perfektion og ubehaget ved fiasko. Angst og frygt tilstandene bedres når du får den rette hjælp, så du kan lære den side af dig selv at kende, nu med handlemuligheder frem for undgåelse. Det frigør ressourcer, når dagligdagen ikke længere er fyldt med undgåelsesadfærd. Jeg har effektive og begribelige behandlingsmetoder til de frygtsomme tilstande. Samtaleterapi hjælper mod angst og frygt!

Lavt selvværd, når du er i tvivl om du er OK

Du kan få hjælp til lavt selvværd. Hvis lavt selvværd hæmmer dig i relationen til andre og i relationen til dig, med tanker og sætninger, om ikke at være eller føle dig god nok. Selvbebrejdelser, vil ofte ledsage et lavt selvværd. Selvværd er en dynamisk størrelse, den kan være lav i perioder, og den kan heldigvis også bedres igen. Der er typisk nogle årsager til lavt selvværd, ofte må disse årsager opdages og bearbejdes, før vores selvværd bliver mere stabilt og kan øges og vedligeholdes ved egne handlinger.

Misbrug når du selv har mistet kontrollen

Vaner og afhængighed kan have stor magt, så du igen og igen går i gang med den adfærd, som er nedbryder dig og som er en belastning i relationen til dine nærmeste. Det er ikke din hensigt. Tilbagefaldene kommer bare helt uden af sig selv. Så er det tid at søge hjælp. Jeg kan hjælpe dig med at komme ud af afhængigheden og udvikle nye adfærdsmønstre, når du har erkendt at du har et problem og ønsker at modtage hjælp.

Tab og traumer, når den smertefulde fortid gentager sig og koster livskvalitet

Mange har oplevet tab eller traumer, som bliver ved med at have negativ indvirkning på deres liv, lang tid efter selve oplevelsen skete. Det kan være en kær slægtning der er død, som du ikke kan tænke på uden at komme i smertefuld sorg. Det kan være overgreb eller oplevelser fra barndommen eller i voksenlivet, som gør at du konstant må være opmærksom på at undgå bestemte mennesker, steder, lyde eller lugte for ikke at skulle opleve det smertefulde igen.

Der er heldigvis hjælp at hente. Mange traumer kan afhjælpes med enkle terapeutiske metoder, som du selv kan lære at gennemføre og vedligeholde. Når livet er fyldt med mange smertefulde gentagelser, kan det være svært at tro på at smerten kan forandre sig. Derfor må du være villig til at søge hjælp, selvom du måske ikke tør tro på bedring.

PRISER FOR SAMTALETERAPI

800 kr. pr. time

Book en tid
Kontakt

GENEREL INFORMATION

ÅBNINGSTIDER

Aktionspotentiale har åbent efter aftale. Jeg svarer på telefonbesked, mail og kontakt via Kontaktsiden inden for et døgn.

TELEFONTIDER

Mandag – fredag 7:00 – 8:00
Mandag – torsdag 16:00 – 18:00